ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่อาเซียน
 

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 โรงเรียนบ้านวังใหม่ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1 เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และในโอกาสนี้ท่านรอง ผอ. เขตฯ บุญสม ทองทา คณะศึกษานิเทศ และคณะผู้บริหารได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายในครั้งนี้ด้วย

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 Tel.0-3751-7237 Fax.0-3751-7237 E-mail: banwangmai@gmail.com